PROGRESO

PROGRESO ( Panay Rural Organizing for Reform and Social Order, inc) is een organisatie die zich bezig houdt met een aantal verschillende projecten. Ze hebben projecten lopen gaande van lokale afgelegen bergstammen ondersteunen tot bescherming van het habitat van dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Het is de bedoeling om met Summer Taste een project te steunen die de boeren helpt met één van hun grootste problemen, namelijk het tekort aan betaalbare mest. In de Filippijnen leeft de meerderheid van de mensen van de landbouw. Het probleem is echter dat heel wat landbouwers niet in het bezit zijn van een eigen stuk grond. De boeren die dan uiteindelijk wel een eigen lap landbouwgrond hebben, zijn vaak niet staat de daar dure meststoffen te kopen. Het gevolg is dat de opbrengst van hun oogst vaak heel beperkt is en dat ze met moeite kunnen overleven.

Om dat probleem aan te pakken is PROGRESSO gestart met een innovatief project waarbij ze gebruik maken van wormen om mest te produceren. Ze hebben een eigen boerderij gestart die zich bezig houdt met het kweken van een speciale wormsoort en het filteren van de geproduceerde mest. De aankoopprijs van de wormen is relatief hoog, maar eens ze aangekocht reproduceren ze zichzelf en hoef je er dus in feite nooit meer bij kopen.  De wormen zelf leven in speciale voedselbedden. Na een aantal maanden wordt wat overblijft van de voedselbedden gefilterd en in speciale compartimenten gedaan, waar de wormen de overgebleven voedingsstoffen verder zullen omzetten naar mest. Na enkele weken bekomt men een mengsel van pure mest en wormen. Die laatste zullen op hun beurt opnieuw ingezet worden.

Uit de voorlopige testen met lokale boeren is gebleken dat de productie van boeren die gebruik maakten van de wormmest hun opbrengst met een spectaculair percentage zag stijgen. Het project is dan ook zeer beloftevol en kan alle steun gebruiken om ten eerste verder onderzoek uit te voeren om het proces te optimaliseren en goedkoper te maken. En ten tweede om de wormen te verspreiden bij de boeren en hen het verwerkingsproces aan te leren.

Enkele foto's

 

De 'boerderij' van het project:

IMG_8690.JPG

Hieronder is de eerste fase te zien. De barmen worden gevormd met een samenstelling van verschillende voedingstoffen waar de wormen die er in gestopt worden dan van zullen leven.

IMG_8666.JPG

 

De wormen zullen zich vermenigvuldigen en het voedsel omzetten naar mest. Na enkele weken bekomt men na grof zeefden een combinatie van aarde, wormen en uitwerpselen. Die worden in aparte compartimenten gedaan om dan verder omgezet te worden naar meststof.

IMG_8669.JPG

 

Het eindresultaat is pure wormmest.

IMG_8668.JPG