Overzicht Ondersteunde Projecten/Organisaties

ECPAT

Ecpatlogo copy.pngECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) Philippines is een organisaties die zich inzet tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Deze goed georganiseerde organisatie maakt deel uit van een netwerk met 80 afdelingen.

ECPAT legt de nadruk op vier pijlers, namelijk educatie, mobilisatie, bescherming en empowerment. Zo organiseren ze verschillende gewaarwordingcampagnes in de lokale gemeenschappen. Ze houden zich bezig met lobby werk om de kinderen in de Filippijnen beter te laten beschermen. ECPAT heeft ook een opvangtehuis in de hoofdstad waar ze jonge slachtoffertjes een veilige thuis verschaffen. ECPAT voorziet hen van basisdiensten zoals begeleiding in het onderwijs, eten, onderdak en transport. Door intensieve begeleiding helpen ze de kinderen met de verwerking van hun trauma en proberen ze de kinderen terug zelfrespect te geven.

Meer info: http://www.ecpatphilippines.com

PROGRESO

PROGRESO ( Panay Rural Organizing for Reform and Social Order, inc) is een organisatie die zich bezig houdt met een aantal verschillende projecten. Ze hebben projecten lopen gaande van lokale afgelegen bergstammen ondersteunen tot bescherming van het habitat van dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Het is de bedoeling om met Summer Taste een project te steunen die de boeren helpt met één van hun grootste problemen, namelijk het tekort aan betaalbare mest. In de Filippijnen leeft de meerderheid van de mensen van de landbouw. Het probleem is echter dat heel wat landbouwers niet in het bezit zijn van een eigen stuk grond. De boeren die dan uiteindelijk wel een eigen lap landbouwgrond hebben, zijn vaak niet staat de daar dure meststoffen te kopen. Het gevolg is dat de opbrengst van hun oogst vaak heel beperkt is en dat ze met moeite kunnen overleven.

Om dat probleem aan te pakken is PROGRESSO gestart met een innovatief project waarbij ze gebruik maken van wormen om mest te produceren. Ze hebben een eigen boerderij gestart die zich bezig houdt met het kweken van een speciale wormsoort en het filteren van de geproduceerde mest. De aankoopprijs van de wormen is relatief hoog, maar eens ze aangekocht reproduceren ze zichzelf en hoef je er dus in feite nooit meer bij kopen.  De wormen zelf leven in speciale voedselbedden. Na een aantal maanden wordt wat overblijft van de voedselbedden gefilterd en in speciale compartimenten gedaan, waar de wormen de overgebleven voedingsstoffen verder zullen omzetten naar mest. Na enkele weken bekomt men een mengsel van pure mest en wormen. Die laatste zullen op hun beurt opnieuw ingezet worden.

Uit de voorlopige testen met lokale boeren is gebleken dat de productie van boeren die gebruik maakten van de wormmest hun opbrengst met een spectaculair percentage zag stijgen. Het project is dan ook zeer beloftevol en kan alle steun gebruiken om ten eerste verder onderzoek uit te voeren om het proces te optimaliseren en goedkoper te maken. En ten tweede om de wormen te verspreiden bij de boeren en hen het verwerkingsproces aan te leren.

Microkrediet project

Met het geld van Summer Taste hebben we in samenwerking met BRETHREN een nieuw microkrediet project opgezet. De landbouwers in de Filipijnen hebben een groot gebrek aan kapitaal. Ze kunnen vaak niet anders dan geld lenen aan woekerinteresten. Door de beperkte inkomsten, zullen de mensen vaak maar kleine bedragen lenen. Om deze mensen te helpen en ze de kans te geven om tegen eerlijke voorwaarden geld te lenen, hebben we een microkredietprogramma opgezet. Uit een landbouwgemeenschap werden zeven vrouwen geselecteerd uit gezinnen die het heel moeilijk hadden en actief wilden meewerken aan het project. Hier wordt het ingezamelde geld gebruikt om kleine leningen te verschaffen aan die vrouwen. De vrouwen gebruiken het geld vooral voor de aankoop van nieuwe planten en extra meststoffen en pesticiden. Het geeft hen de kans om beetje per beetje hun land waardevoller te maken en extra voedsel te produceren. De groep vrouwen staat zelf gedeeltelijk in voor het beheer van het geld. De groepsdruk en sociale controle moeten ervoor zorgen dat de leden steeds op tijd het geld terugbetalen en dat het geld nuttig besteed wordt.

 

Subscribe to Front page feed