Gesteunde projecten 2018

Het grootste deel van onze winst, 6000 euro, ging naar vzw Glek. Deze vereniging organiseert uitstappen voor kinderen met een verontrustende gezinssituatie die in een begeleidingstehuis verblijven. Het gaat om kinderen die thuis weggehaald werden en waarvoor pleegzorg bij gewone gezinnen geen optie meer is. Vzw GLEK wil deze kinderen een zorgeloze, toffe dag aanbieden. Concreet gaan ze met ons een deel van ons geld een uitstap organiseren naar Bobbejaanland voor een 270-tal kinderen en begeleiders. Het overige bedrag zal gebruikt worden voor een uitstap naar Sunparks later dit jaar. 

Glek.jpg

 We hebben ook opnieuw Ûze Plekke gesteund. In deze vzw worden de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken gezien en werken ze samen om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De vereniging heeft 3147 euro gekregen van Summer Taste. Zij zullen het geld onder andere gebruiken om een promovideo te maken van hun werking. Er zijn heel wat mensen die in armoede leven. Deze mensen leven vaak geïsoleerd en hebben niet altijd weet dat er organisaties zoals Ûze plekke bestaan. Via deze video willen ze meer mensen bereiken om hen zo te helpen. 

Plekke.jpg

Er is ook 2000 euro gegaan naar Oranje. Zij richten zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. Deze keer steunen we hun project De Korf. Dit is een buurtwerking die ze organiseren in Sint-Jozef. Het hoofddoel daar is om ontmoetingen te creëren tussen de buurtbewoners, buurtverenigingen, organisaties, kwetsbare personen én de cliënten van Oranje. De Korf is momenteel bezig om de oude koer, die bij hun gebouw hoort, om te vormen naar een gezellige ontmoetingsplaats. Met het geld van Summer Taste zullen speeltoestellen, een barbecue en een grote hoeveelheid groene aanplanting aangekocht worden.

Oranje.jpg

Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filipijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze ngo zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. In de hoofdstad hebben ze een opvangtehuis voor misbruikte kinderen.  Ze vinden er een veilig onderkomen en krijgen de nodige begeleiding. De inrichting van hun gebouw was zeer deprimerend. De 5000 euro die ze van ons hebben gekregen, wordt gebruikt voor de opfrissing van de verschillende kamers.

Ecpat.jpg