Gesteunde projecten 2017

Het grootste deel van onze winst, 6000 euro, is gegaan naar vzw Glek. Deze organisatie organiseert uitstappen voor kinderen met een verontrustende gezinssituatie die verblijven in een begeleidingstehuis. Het gaat om kinderen die thuis weggehaald worden en waarvoor pleegzorg bij gewone gezinnen geen optie meer is. Vzw GLEK wil deze kinderen een zorgeloze toff e dag aanbieden. Concreet hebben ze met een deel van ons geld een uitstap georganiseerd naar Bobbejaanland voor 170-tal kinderen en begeleiders. Het overblijvend bedrag zal gebruikt worden voor nog twee andere GLEK evenementen later dit jaar.
GLEK2.jpg
 
We hebben ook opnieuw Ûze Plekke gesteund. In deze vzw worden de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken gezien en in groep werken ze samen om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De vereniging heeft 2661 euro gekregen van Summer Taste. Zij zullen het geld gebruiken voor een nieuw project rond digitalisering. Er worden lessen georganiseerd over het gebruik van smartphones en tablets. Op die manier willen ze de mensen helpen mee te zijn met de digitale evolutie zodat ze niet sociaal geïsoleerd geraken. Daarnaast zijn ze een systeem aan het opzetten om tablets tegen een zeer voordelige prijs uit te lenen aan mensen die geen geld hebben voor de aankoop van een smartphone of laptop. 
 
Er is ook 1200 euro gegaan naar twee projecten van Oranje. Deze vzw zet zich in voor mensen met een mentale handicap. Met het geld is een projector aangekocht voor hun aangepast hotel dat mensen met een beperking de kans geeft om met de nodige begeleiding eens op vakantie te gaan. Voor het tweede project werden twee kleine houtkliefmachines aangekocht. Deze zullen gebruikt worden voor het maken van aanmaakblokjes in de dagbesteding. 
oMer.pngSplijtmachine.png
 
 
Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze ngo zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografi e en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3150 euro die ze van ons gekregen hebben, wordt momenteel gebruikt voor de verdere begeleiding van 31 misbruikte kindjes. De kinderen krijgen niet enkel de nodige psychologische hulp, ook leren ze aan de hand van interactieve spelletjes hoe ze zichzelf moeten beschermen tegen mensen met slechte intenties. 
 
OverhandigingStadhuis.jpg