Gesteunde projecten 2016

De winst van Summer Taste gaat ieder jaar integraal naar enkele goede doelen. Tijdens de editie van vorig jaar hebben we maar liefst 11.139 euro ingezameld. Met dit geld hebben we drie goede doelen gesteund.

Na onze goeie samenwerking vorig jaar met Ûze Plekke, hebben we besloten om dit jaar bestrijding van armoede in eigen regio tot ons hoofddoel te maken. Ûze Plekke is een vereniging die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Uniek is dat in deze vzw, de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken worden gezien en in groep samenwerken om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen. Zo leren ze elkaar kennen, vinden ze steun bij elkaar en krijgen ze nieuwe kansen. Naast deze samenkomsten gaan de mensen van Ûze Plekke ook actief op zoek naar mensen in armoede. Ze proberen hen uit hun isolement te halen en te steunen. Ook voeren ze actief beleid in Brugge om de mensen in armoede een stem te geven. Dankzij de hulp van Summer Taste (6000 euro) is hun jaarbudget aanzienlijk gestegen. Het grootste deel van dit geld zullen ze gebruiken om een weekend te organiseren voor al hun leden. Drie jaar geleden hebben ze dit al eens georganiseerd, en ze vertellen er nog altijd verhalen over. Het was voor de leden één van de hoogtepunten van de laatste jaren. Wegens een tekort aan budget hebben ze dit niet meer kunnen aanbieden, maar dankzij de steun van Summer Taste hebben ze weer iets om naar uit te kijken.

Als tweede organisatie hebben we opnieuw gekozen om Oranje te helpen. Deze vzw zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten op maat. Dit jaar hebben we gekozen om Café Alloo Alloo te steunen voor 2000 euro. Via dit project wil Oranje mensen met en zonder beperking een stek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, hun verhaal kwijt kunnen, zich kunnen amuseren. Een plek waar het makkelijk is om nieuwe mensen te leren kennen. Met ons geld zullen ze op hoogte verstelbare tafels laten maken en een tweedehands dj-installatie kopen. Dit moet iedereen in staat stellen om plaatjes te draaien en voor ambiance te zorgen tijdens de baravonden.

Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3139 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze onder andere gebruikt om 33 kinderen op te vangen die het slachtoffer waren geworden van online seksueel misbruik. De kinderen kregen niet enkel de nodige psychologische hulp, ook leren ze aan de hand van interactieve spelletjes hoe ze zichzelf moeten beschermen tegen mensen met slechte intenties. Ecpat is de enige organisatie die we reeds van het begin van Summer Taste sponsoren. Elk jaar hebben ze met de steun uit Dudzele al heel wat kinderen kunnen opvangen en begeleiden.