Gesteunde projecten 2015

Tijdens de editie van 2015 hebben we maar liefst 9612 euro ingezameld. Met dit geld hebben we vier goede doelen gesteund.

BedankingEditie2015_Bijgesneden.jpg

Eén van gesteunde projecten is de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3012 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze onder andere gebruikt om een tweedaagse te organiseren voor kinderen die het slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik. ECPAT heeft gedurende deze twee dagen een hele reeks activiteiten gehouden om hen zoveel mogelijk te ondersteunen, een veilige omgeving te bieden waar ze kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt en helpen hun trauma’s te verwerken. Het overige geld zal ECPAT gebruiken om verdere begeleiding te voorzien en nieuwe slachtoffers op te sporen.

Werking2015.jpg
 

De drie andere gesteunde organisaties zijn allemaal actief in Brugge. We vonden het belangrijk om dit jaar ook iets te doen rond het probleem van stijgende (kinder)armoede in België. Zo zijn we uiteindelijk bij Ûze Plekke terechtgekomen. Deze vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Uniek is dat in deze vzw, de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken worden gezien en in groep samenwerken om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen. Zo leren ze elkaar kennen, vinden ze steun bij elkaar en krijgen ze nieuwe kansen. Naast deze samenkomsten gaan de mensen van Ûze plekke ook actief op zoek naar mensen in armoede. Ze proberen hen uit hun isolement te halen en te steunen. Dankzij de hulp van Summer Taste (3000 euro) is hun jaarbudget aanzienlijk gestegen. Dit geeft hen de ruimte om extra activiteiten te organiseren. Zo werd bijvoorbeeld een interactieve avond georganiseerd rond het opvoeden van kinderen. Met de hulp van acteurs organiseerden ze eerst een soort inspring-theater. Hierbij moesten de mensen tonen hoe ze bepaalde moeilijke situaties op gebied van opvoeding zouden oplossen. Daarna werd dit verder met een opvoedkundige besproken. Ze zijn nu ook bezig met het uitwerken van enkele avonden rond gezond en goedkoop koken.

GroepMetChequeBijgesneden.jpg

Als derde organisatie hebben we opnieuw gekozen om Oranje te helpen. Deze vzw zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten op maat. Dit jaar hebben we twee van hun projecten gesteund voor een totaal van 2250 euro. We hebben aangepast computermateriaal gesponsord die het voor mensen met een beperking gemakkelijker moet maken om met een computer werken. Dankzij het extra materiaal zal Oranje ook meer mensen kunnen begeleiden in hun computerlessen.Het tweede deel van de sponsoring voor Oranje werd gebruikt voor de aankoop van speelgoed en bedlinnen voor de kinderweken en weekends die Oranje organiseert in De Haan. Alle kinderen met een beperking zijn er welkom. De jongeren zijn onder leeftijdsgenoten en worden professioneel begeleid. Tijdens hun verblijf bij Oranje, krijgen de ouders de kans om er ook even tussenuit te zijn. Doordat de vakanties steeds populairder worden en het beperkt speelgoed en lakens echt wel versleten waren, was er een dringende nood om ze te vervangen.

GroepVakantiehuis_Bijgesneden.jpg

Als laatste organisatie hebben we dit jaar vzw Het Vlot gesteund. Dit is een leefgroep die ruimte heeft voor 12 jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen. Hun doel is om deze jongeren te stimuleren om zich te ontplooien binnen de diverse ontwikkelingsdomeinen. Ze proberen hen te ondersteunen zodat ze op een verantwoorde manier kunnen functioneren binnen de maatschappij. Met de 1250 euro ontvangen van Summer Taste werden fietsen met bijhorend materiaal gekocht. De fietsen zullen de jongeren de kans geven om zelfstandig naar school te gaan. Met het materiaal zal er een fietsatelier gestart worden waar de jongeren aan hun fiets leren werken. De jongeren in Het Vlot hebben vaak moeite met het leren omgaan met gevoelens van frustraties en agressie. Door een tekort aan middelen gaan de jongeren vaak over in het vernielen van materiaal. Daarom werd met het geld van Summer Taste ook creatief en recreatief materiaal aangekocht. Met het knutsel- en schildermateriaal hopen ze de kinderen een medium te geven om hun gedrag te bespreken op een non- verbale manier. Het sport- en spelmateriaal zorgt ervoor dat de jongeren de kans krijgen om hun overtollige energie kwijt te raken en hen eens uit te leven.

WP_20160713_19_03_50_Pro.jpgWP_20160713_19_08_46_Pro.jpg