Microkrediet project

Met het geld van Summer Taste hebben we in samenwerking met BRETHREN een nieuw microkrediet project opgezet. De landbouwers in de Filipijnen hebben een groot gebrek aan kapitaal. Ze kunnen vaak niet anders dan geld lenen aan woekerinteresten. Door de beperkte inkomsten, zullen de mensen vaak maar kleine bedragen lenen. Om deze mensen te helpen en ze de kans te geven om tegen eerlijke voorwaarden geld te lenen, hebben we een microkredietprogramma opgezet. Uit een landbouwgemeenschap werden zeven vrouwen geselecteerd uit gezinnen die het heel moeilijk hadden en actief wilden meewerken aan het project. Hier wordt het ingezamelde geld gebruikt om kleine leningen te verschaffen aan die vrouwen. De vrouwen gebruiken het geld vooral voor de aankoop van nieuwe planten en extra meststoffen en pesticiden. Het geeft hen de kans om beetje per beetje hun land waardevoller te maken en extra voedsel te produceren. De groep vrouwen staat zelf gedeeltelijk in voor het beheer van het geld. De groepsdruk en sociale controle moeten ervoor zorgen dat de leden steeds op tijd het geld terugbetalen en dat het geld nuttig besteed wordt.

 

Hieronder zijn enkele foto’s te vinden van mijn bezoek in December 2012:

IMG_0871.JPG

 

Eén van de koppels die zullen geholpen worden:

IMG_0877.JPG

Gin en Malou van BRETHREN. De organisatie die al jaren samenwerkt met de boeren op de MARBA plantage. Het zijn zij die instaan voor de uitvoering en het beheer van het project.

IMG_0864.JPGIMG_0865.JPG

Rondleiding op de plantage. Naast kokosbomen groeien er bananen-, mango-, pomelo- en manderijnenbomen.

IMG_0884.JPG

 

Vergadering met de vrouwen over hoe we het project best op poten zetten.

IMG_0905.JPG

 

 

Een groepsfoto met de vrouwen die meedoen met het projectIMG_0910.JPG