Gesteunde projecten 2015

Tijdens de editie van 2015 hebben we maar liefst 9612 euro ingezameld. Met dit geld hebben we vier goede doelen gesteund.

BedankingEditie2015_Bijgesneden.jpg

Eén van gesteunde projecten is de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3012 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze onder andere gebruikt om een tweedaagse te organiseren voor kinderen die het slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik. ECPAT heeft gedurende deze twee dagen een hele reeks activiteiten gehouden om hen zoveel mogelijk te ondersteunen, een veilige omgeving te bieden waar ze kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt en helpen hun trauma’s te verwerken. Het overige geld zal ECPAT gebruiken om verdere begeleiding te voorzien en nieuwe slachtoffers op te sporen.

Werking2015.jpg
 

De drie andere gesteunde organisaties zijn allemaal actief in Brugge. We vonden het belangrijk om dit jaar ook iets te doen rond het probleem van stijgende (kinder)armoede in België. Zo zijn we uiteindelijk bij Ûze Plekke terechtgekomen. Deze vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Uniek is dat in deze vzw, de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken worden gezien en in groep samenwerken om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen. Zo leren ze elkaar kennen, vinden ze steun bij elkaar en krijgen ze nieuwe kansen. Naast deze samenkomsten gaan de mensen van Ûze plekke ook actief op zoek naar mensen in armoede. Ze proberen hen uit hun isolement te halen en te steunen. Dankzij de hulp van Summer Taste (3000 euro) is hun jaarbudget aanzienlijk gestegen. Dit geeft hen de ruimte om extra activiteiten te organiseren. Zo werd bijvoorbeeld een interactieve avond georganiseerd rond het opvoeden van kinderen. Met de hulp van acteurs organiseerden ze eerst een soort inspring-theater. Hierbij moesten de mensen tonen hoe ze bepaalde moeilijke situaties op gebied van opvoeding zouden oplossen. Daarna werd dit verder met een opvoedkundige besproken. Ze zijn nu ook bezig met het uitwerken van enkele avonden rond gezond en goedkoop koken.

GroepMetChequeBijgesneden.jpg

Als derde organisatie hebben we opnieuw gekozen om Oranje te helpen. Deze vzw zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten op maat. Dit jaar hebben we twee van hun projecten gesteund voor een totaal van 2250 euro. We hebben aangepast computermateriaal gesponsord die het voor mensen met een beperking gemakkelijker moet maken om met een computer werken. Dankzij het extra materiaal zal Oranje ook meer mensen kunnen begeleiden in hun computerlessen.Het tweede deel van de sponsoring voor Oranje werd gebruikt voor de aankoop van speelgoed en bedlinnen voor de kinderweken en weekends die Oranje organiseert in De Haan. Alle kinderen met een beperking zijn er welkom. De jongeren zijn onder leeftijdsgenoten en worden professioneel begeleid. Tijdens hun verblijf bij Oranje, krijgen de ouders de kans om er ook even tussenuit te zijn. Doordat de vakanties steeds populairder worden en het beperkt speelgoed en lakens echt wel versleten waren, was er een dringende nood om ze te vervangen.

GroepVakantiehuis_Bijgesneden.jpg

Als laatste organisatie hebben we dit jaar vzw Het Vlot gesteund. Dit is een leefgroep die ruimte heeft voor 12 jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen. Hun doel is om deze jongeren te stimuleren om zich te ontplooien binnen de diverse ontwikkelingsdomeinen. Ze proberen hen te ondersteunen zodat ze op een verantwoorde manier kunnen functioneren binnen de maatschappij. Met de 1250 euro ontvangen van Summer Taste werden fietsen met bijhorend materiaal gekocht. De fietsen zullen de jongeren de kans geven om zelfstandig naar school te gaan. Met het materiaal zal er een fietsatelier gestart worden waar de jongeren aan hun fiets leren werken. De jongeren in Het Vlot hebben vaak moeite met het leren omgaan met gevoelens van frustraties en agressie. Door een tekort aan middelen gaan de jongeren vaak over in het vernielen van materiaal. Daarom werd met het geld van Summer Taste ook creatief en recreatief materiaal aangekocht. Met het knutsel- en schildermateriaal hopen ze de kinderen een medium te geven om hun gedrag te bespreken op een non- verbale manier. Het sport- en spelmateriaal zorgt ervoor dat de jongeren de kans krijgen om hun overtollige energie kwijt te raken en hen eens uit te leven.

WP_20160713_19_03_50_Pro.jpgWP_20160713_19_08_46_Pro.jpg

Gesteunde projecten 2014

Tijdens de editie van vorig jaar hebben we 5918 euro ingezameld. Met dit geld hebben we drie goede doelen gesteund.

Eén van gesteunde projecten komt van de Filipijnse organisatie met de naam ECPAT. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinder-pornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Met de 2209 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze een tweedaagse georganiseerd in een specifieke regio waarvan geweten was dat sommige kinderen mogelijks het slachtoffer geweest zijn van misbruik. Gedurende die twee dagen werden 29 kinderen en 8 ouders intensief begeleid. Voor de kinderen werden er aangepaste educatieve spelletjes georganiseerd die hen inzicht moeten geven over de verschillende gevaren. Ook de ouders werden gewezen op de mogelijke risico’s die hun kinderen kunnen tegenkomen. Uiteindelijk is aan het licht gekomen dat maar minstens 8 van de deelnemende kindjes effectief het slachtoffer waren geweest van seksueel misbruik van een 73 jaar oude Amerikaan. Sommige slachtoffers waren slechts 8 jaar oud! ECPAT heeft nu samen met enkele partners officieel klacht kunnen indienen tegen de man. Ze kijken nu of er nog andere slachtoffers zijn en zijn van plan verdere aangepaste begeleiding voorzien te voor de kindjes.

 

 

Daarnaast hebben we de in de PROGRESO gesteund. Deze kleine Filipijnse ngo houdt zich naast de innovatieve landbouwprojecten die we vorig keer gesteund hebben ook bezig met de ondersteuning van gemeenschappen in nood. Lokale inwoners worden vaak verdreven door rijke makelaars die het land willen inpalmen om er toeristische resorts van te maken. De arme inwoners worden letterlijk op straat gezet en wie durft op te komen voor hun rechten wordthardhandig bedreigd of zelf geliquideerd! Na de passage van de verwoestende tyfoon is het probleem enkel maar erger geworden. Sommige gemeenschappen werden volledig verwoest en worden verplicht hun huizen op te bouwen op veiligere plaatsen. De projectontwikkelaars gebruiken dit in hun voordeel en de slachtoffers die vaak nog amper iets hebben, beschikken niet altijd over de capaciteit om er tegen op te treden. Met de ondersteuning van Summer Taste staat PROGRESO die mensen bij. Ze zetten acties op poten, verdedigen hun rechten in de rechtbank en helpen met de heropbouw. Hierbij riskeren ze vaak hun eigen leven. Ze hebben ondertussen al enkele successen geboekt. Zo is er het voorbeeld van de Ati-stam op het toeristisch eiland Boracay en nu ook met de inwoners van het eiland Sicogon.

Als laatste zijn we op zoek gegaan naar een Belgische organisatie uit de regio.  We zijn uiteindelijk uitgekomen bij vzw Oranje. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten. Een van deze diensten is een woonproject in de Ganzenstraat in Brugge. Dit woonproject vangt een 10-tal volwassenen met een beperking op. Ze wonen er samen en doen tijdens de week en het weekend allerlei activiteiten. Een aantal bewoners vinden het heerlijk om te fietsen en met de fiets op boodschappen te gaan. Zij kunnen dit niet zelfstandig, dus een tandem is dan dé oplossing. Vzw Oranje had geen budget hiervoor, maar dankzij onze sponsoring van 1500 euro hebben ze er nu toch een kunnen aanschaffen.

Gesteunde projecten 2013

Dankzij jullie talrijke aanwezigheid tijdens de Summertaste editie van 2013 hebben we 5538 euro kunnen inzamelen. Dit geld hebben we gebruikt om drie goede doelen te steunen.

Als eerste project wouden we graag Ilke steunen. Dit moedig Dudzeels meisje was vorig jaar aan het strijden tegen een zeldzame en agressieve hersentumor. We hebben 1000 euro gestort op de rekening die opgericht is ter ondersteuning van de behandeling van Ilke en het Kinderkankerfonds. We hebben ondertussen goed nieuws ontvangen van de ouders. De behandeling lijkt aan te slaan en tumor blijft voorlopig stabiel.

 

 

De rest van het geld hebben we verdeeld over twee lokale Filippijnse organisaties. Een van die organisaties genaamd ECPAT zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Hun hoofdactiviteit bestaat uit het openhouden van een opvangtehuis waar ze de jonge slachtoffertjes een veilige thuis geven. ECPAT voorziet hen van basisbehoeften zoals begeleiding in het onderwijs, eten, onderdak en transport. Daarnaast helpen ze de kinderen via intensieve begeleiding met de verwerking van hun trauma en het terugvinden van hun zelfrespect. Op dit moment zorgen ze voor de opvang van 14 kinderen tussen 10 en 18 jaar.  Met het door ons gegeven geld kunnen ze twee maanden lang eten kopen voor de kinderen. Het budget dat daardoor vrijkomt zal hen meer ademruimte geven om nieuwe slachtoffertjes op te zoeken en te begeleiden. 

 

Daarnaast hebben we ook PROGRESO gesteund. Deze organisatie is onder andere bezig met een veelbelovend landbouwproject die boeren voorziet van goedkopere organische meststoffen. De zware tyfoon Haiyan heeft vorig jaar hun productiefaciliteiten volledig verwoest, maar dankzij de opbrengst van Summer Taste hebben ze nieuwe gebouwen kunnen plaatsen. Ze hebben zelfs hun productiecapaciteit kunnen verhogen waardoor ze nu nog meer boeren kunnen helpen. Zonder onze hulp ging dit nooit gelukt zijn en de organisatie is dan ook iedereen die Summer Taste gesteund heeft héél erg dankbaar.

Productieafdeling net na tyfoon

Productieafdeling geconstrueerd met onze hulp

 

Summer Taste zorgt voor drie maanden voedsel voor ECPAT kindjes

De helft van het ingezameld geld ging naar ECPAT. Deze organisatie zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Hun hoofdactiviteit is het openhouden van een opvangtehuis waar ze jonge slachtoffertjes een veilige thuis geven. ECPAT voorziet hen van basisbehoeften zoals begeleiding in het onderwijs, eten, onderdak en transport. Daarnaast helpen ze de kinderen via intensieve begeleiding met de verwerking van hun trauma en het terugvinden van hun zelfrespect. Op dit moment zorgen ze voor de opvang van 16 kinderen tussen 10 en 18 jaar. Met het door ons gegeven geld kunnen ze drie maanden lang eten kopen voor de kinderen. Het budget dat daardoor vrijkomt zal hen meer ademruimte geven om nieuwe slachtoffertjes op te zoeken en te begeleiden. Vandaag de dag kennen ze immers verschillende plaatsen waar misbruik gesignaleerd is, maar door het gebrek aan geld kunnen ze er niet naartoe gaan om de broodnodige ondersteuning te bieden.

Tijdens mijn bezoek vorig jaar aan Ecpat in de Filipijnen eind vorig jaar, heb ik onderstaande tekening en naaiwerkje gekregen van de kindjes:

 

EcpatTekening.jpg

 

EcpatNaaiwerk.jpg

Microkrediet project

Met het geld van Summer Taste hebben we in samenwerking met BRETHREN een nieuw microkrediet project opgezet. De landbouwers in de Filipijnen hebben een groot gebrek aan kapitaal. Ze kunnen vaak niet anders dan geld lenen aan woekerinteresten. Door de beperkte inkomsten, zullen de mensen vaak maar kleine bedragen lenen. Om deze mensen te helpen en ze de kans te geven om tegen eerlijke voorwaarden geld te lenen, hebben we een microkredietprogramma opgezet. Uit een landbouwgemeenschap werden zeven vrouwen geselecteerd uit gezinnen die het heel moeilijk hadden en actief wilden meewerken aan het project. Hier wordt het ingezamelde geld gebruikt om kleine leningen te verschaffen aan die vrouwen. De vrouwen gebruiken het geld vooral voor de aankoop van nieuwe planten en extra meststoffen en pesticiden. Het geeft hen de kans om beetje per beetje hun land waardevoller te maken en extra voedsel te produceren. De groep vrouwen staat zelf gedeeltelijk in voor het beheer van het geld. De groepsdruk en sociale controle moeten ervoor zorgen dat de leden steeds op tijd het geld terugbetalen en dat het geld nuttig besteed wordt.

 

Eerste editie Summer Taste groot succes

 

De eerste editie van Summer Taste was een groot succes. We schatten dat er gedurende heel de avond in totaal rond de 400 man is langs geweest. Deze talrijke opkomst en de grote steun van onze sponsors heeft ervoor gezorgd dat we een mooi bedrag hebben kunnen inzamelen. We hebben in totaal 3128 euro winst gemaakt!

Cheque1.jpg

 

 

Dit bedrag is ondertussen integraal gestort op de rekening van de ondersteunde organisaties. Iemand van ons vertrekt binnenkort naar de Filippijnen waar hij deze organisaties gaat bezoeken. Het is de bedoeling dat we op deze site en op ons nieuw aangemaakte Facebook profiel uitgebreid verslag gaan uitbrengen over wat de door ons gesteunde organisaties nu precies met het geld zullen doen. Kom dus zeker geregeld eens kijken naar onze site en word vriend van ons op Facebook.

 

 

PROGRESO

PROGRESO ( Panay Rural Organizing for Reform and Social Order, inc) is een organisatie die zich bezig houdt met een aantal verschillende projecten. Ze hebben projecten lopen gaande van lokale afgelegen bergstammen ondersteunen tot bescherming van het habitat van dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Het is de bedoeling om met Summer Taste een project te steunen die de boeren helpt met één van hun grootste problemen, namelijk het tekort aan betaalbare mest. In de Filippijnen leeft de meerderheid van de mensen van de landbouw. Het probleem is echter dat heel wat landbouwers niet in het bezit zijn van een eigen stuk grond. De boeren die dan uiteindelijk wel een eigen lap landbouwgrond hebben, zijn vaak niet staat de daar dure meststoffen te kopen. Het gevolg is dat de opbrengst van hun oogst vaak heel beperkt is en dat ze met moeite kunnen overleven.

Om dat probleem aan te pakken is PROGRESSO gestart met een innovatief project waarbij ze gebruik maken van wormen om mest te produceren. Ze hebben een eigen boerderij gestart die zich bezig houdt met het kweken van een speciale wormsoort en het filteren van de geproduceerde mest. De aankoopprijs van de wormen is relatief hoog, maar eens ze aangekocht reproduceren ze zichzelf en hoef je er dus in feite nooit meer bij kopen.  De wormen zelf leven in speciale voedselbedden. Na een aantal maanden wordt wat overblijft van de voedselbedden gefilterd en in speciale compartimenten gedaan, waar de wormen de overgebleven voedingsstoffen verder zullen omzetten naar mest. Na enkele weken bekomt men een mengsel van pure mest en wormen. Die laatste zullen op hun beurt opnieuw ingezet worden.

Uit de voorlopige testen met lokale boeren is gebleken dat de productie van boeren die gebruik maakten van de wormmest hun opbrengst met een spectaculair percentage zag stijgen. Het project is dan ook zeer beloftevol en kan alle steun gebruiken om ten eerste verder onderzoek uit te voeren om het proces te optimaliseren en goedkoper te maken. En ten tweede om de wormen te verspreiden bij de boeren en hen het verwerkingsproces aan te leren.

ECPAT

Ecpatlogo copy.pngECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) Philippines is een organisaties die zich inzet tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Deze goed georganiseerde organisatie maakt deel uit van een netwerk met 80 afdelingen.

ECPAT legt de nadruk op vier pijlers, namelijk educatie, mobilisatie, bescherming en empowerment. Zo organiseren ze verschillende gewaarwordingcampagnes in de lokale gemeenschappen. Ze houden zich bezig met lobby werk om de kinderen in de Filippijnen beter te laten beschermen. ECPAT heeft ook een opvangtehuis in de hoofdstad waar ze jonge slachtoffertjes een veilige thuis verschaffen. ECPAT voorziet hen van basisdiensten zoals begeleiding in het onderwijs, eten, onderdak en transport. Door intensieve begeleiding helpen ze de kinderen met de verwerking van hun trauma en proberen ze de kinderen terug zelfrespect te geven.

Meer info: http://www.ecpatphilippines.com

Subscribe to Summer Taste RSS