Gesteunde projecten 2018

Het grootste deel van onze winst, 6000 euro, ging naar vzw Glek. Deze vereniging organiseert uitstappen voor kinderen met een verontrustende gezinssituatie die in een begeleidingstehuis verblijven. Het gaat om kinderen die thuis weggehaald werden en waarvoor pleegzorg bij gewone gezinnen geen optie meer is. Vzw GLEK wil deze kinderen een zorgeloze, toffe dag aanbieden. Concreet gaan ze met ons een deel van ons geld een uitstap organiseren naar Bobbejaanland voor een 270-tal kinderen en begeleiders. Het overige bedrag zal gebruikt worden voor een uitstap naar Sunparks later dit jaar. 

Glek.jpg

 We hebben ook opnieuw Ûze Plekke gesteund. In deze vzw worden de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken gezien en werken ze samen om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De vereniging heeft 3147 euro gekregen van Summer Taste. Zij zullen het geld onder andere gebruiken om een promovideo te maken van hun werking. Er zijn heel wat mensen die in armoede leven. Deze mensen leven vaak geïsoleerd en hebben niet altijd weet dat er organisaties zoals Ûze plekke bestaan. Via deze video willen ze meer mensen bereiken om hen zo te helpen. 

Plekke.jpg

Er is ook 2000 euro gegaan naar Oranje. Zij richten zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. Deze keer steunen we hun project De Korf. Dit is een buurtwerking die ze organiseren in Sint-Jozef. Het hoofddoel daar is om ontmoetingen te creëren tussen de buurtbewoners, buurtverenigingen, organisaties, kwetsbare personen én de cliënten van Oranje. De Korf is momenteel bezig om de oude koer, die bij hun gebouw hoort, om te vormen naar een gezellige ontmoetingsplaats. Met het geld van Summer Taste zullen speeltoestellen, een barbecue en een grote hoeveelheid groene aanplanting aangekocht worden.

Oranje.jpg

Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filipijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze ngo zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. In de hoofdstad hebben ze een opvangtehuis voor misbruikte kinderen.  Ze vinden er een veilig onderkomen en krijgen de nodige begeleiding. De inrichting van hun gebouw was zeer deprimerend. De 5000 euro die ze van ons hebben gekregen, wordt gebruikt voor de opfrissing van de verschillende kamers.

Ecpat.jpg

Gesteunde projecten 2017

Het grootste deel van onze winst, 6000 euro, is gegaan naar vzw Glek. Deze organisatie organiseert uitstappen voor kinderen met een verontrustende gezinssituatie die verblijven in een begeleidingstehuis. Het gaat om kinderen die thuis weggehaald worden en waarvoor pleegzorg bij gewone gezinnen geen optie meer is. Vzw GLEK wil deze kinderen een zorgeloze toff e dag aanbieden. Concreet hebben ze met een deel van ons geld een uitstap georganiseerd naar Bobbejaanland voor 170-tal kinderen en begeleiders. Het overblijvend bedrag zal gebruikt worden voor nog twee andere GLEK evenementen later dit jaar.
GLEK2.jpg
 
We hebben ook opnieuw Ûze Plekke gesteund. In deze vzw worden de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken gezien en in groep werken ze samen om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De vereniging heeft 2661 euro gekregen van Summer Taste. Zij zullen het geld gebruiken voor een nieuw project rond digitalisering. Er worden lessen georganiseerd over het gebruik van smartphones en tablets. Op die manier willen ze de mensen helpen mee te zijn met de digitale evolutie zodat ze niet sociaal geïsoleerd geraken. Daarnaast zijn ze een systeem aan het opzetten om tablets tegen een zeer voordelige prijs uit te lenen aan mensen die geen geld hebben voor de aankoop van een smartphone of laptop. 
 
Er is ook 1200 euro gegaan naar twee projecten van Oranje. Deze vzw zet zich in voor mensen met een mentale handicap. Met het geld is een projector aangekocht voor hun aangepast hotel dat mensen met een beperking de kans geeft om met de nodige begeleiding eens op vakantie te gaan. Voor het tweede project werden twee kleine houtkliefmachines aangekocht. Deze zullen gebruikt worden voor het maken van aanmaakblokjes in de dagbesteding. 
oMer.pngSplijtmachine.png
 
 
Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze ngo zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografi e en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3150 euro die ze van ons gekregen hebben, wordt momenteel gebruikt voor de verdere begeleiding van 31 misbruikte kindjes. De kinderen krijgen niet enkel de nodige psychologische hulp, ook leren ze aan de hand van interactieve spelletjes hoe ze zichzelf moeten beschermen tegen mensen met slechte intenties. 
 
OverhandigingStadhuis.jpg

Gesteunde projecten 2016

De winst van Summer Taste gaat ieder jaar integraal naar enkele goede doelen. Tijdens de editie van vorig jaar hebben we maar liefst 11.139 euro ingezameld. Met dit geld hebben we drie goede doelen gesteund.

Na onze goeie samenwerking vorig jaar met Ûze Plekke, hebben we besloten om dit jaar bestrijding van armoede in eigen regio tot ons hoofddoel te maken. Ûze Plekke is een vereniging die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Uniek is dat in deze vzw, de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken worden gezien en in groep samenwerken om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen. Zo leren ze elkaar kennen, vinden ze steun bij elkaar en krijgen ze nieuwe kansen. Naast deze samenkomsten gaan de mensen van Ûze Plekke ook actief op zoek naar mensen in armoede. Ze proberen hen uit hun isolement te halen en te steunen. Ook voeren ze actief beleid in Brugge om de mensen in armoede een stem te geven. Dankzij de hulp van Summer Taste (6000 euro) is hun jaarbudget aanzienlijk gestegen. Het grootste deel van dit geld zullen ze gebruiken om een weekend te organiseren voor al hun leden. Drie jaar geleden hebben ze dit al eens georganiseerd, en ze vertellen er nog altijd verhalen over. Het was voor de leden één van de hoogtepunten van de laatste jaren. Wegens een tekort aan budget hebben ze dit niet meer kunnen aanbieden, maar dankzij de steun van Summer Taste hebben ze weer iets om naar uit te kijken.

Als tweede organisatie hebben we opnieuw gekozen om Oranje te helpen. Deze vzw zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten op maat. Dit jaar hebben we gekozen om Café Alloo Alloo te steunen voor 2000 euro. Via dit project wil Oranje mensen met en zonder beperking een stek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, hun verhaal kwijt kunnen, zich kunnen amuseren. Een plek waar het makkelijk is om nieuwe mensen te leren kennen. Met ons geld zullen ze op hoogte verstelbare tafels laten maken en een tweedehands dj-installatie kopen. Dit moet iedereen in staat stellen om plaatjes te draaien en voor ambiance te zorgen tijdens de baravonden.

Als laatste hebben we gekozen om opnieuw de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT te ondersteunen. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3139 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze onder andere gebruikt om 33 kinderen op te vangen die het slachtoffer waren geworden van online seksueel misbruik. De kinderen kregen niet enkel de nodige psychologische hulp, ook leren ze aan de hand van interactieve spelletjes hoe ze zichzelf moeten beschermen tegen mensen met slechte intenties. Ecpat is de enige organisatie die we reeds van het begin van Summer Taste sponsoren. Elk jaar hebben ze met de steun uit Dudzele al heel wat kinderen kunnen opvangen en begeleiden.

 

Gesteunde projecten 2015

Tijdens de editie van 2015 hebben we maar liefst 9612 euro ingezameld. Met dit geld hebben we vier goede doelen gesteund.

BedankingEditie2015_Bijgesneden.jpg

Eén van gesteunde projecten is de Filippijnse organisatie met de naam ECPAT. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinderpornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. De 3012 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze onder andere gebruikt om een tweedaagse te organiseren voor kinderen die het slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik. ECPAT heeft gedurende deze twee dagen een hele reeks activiteiten gehouden om hen zoveel mogelijk te ondersteunen, een veilige omgeving te bieden waar ze kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt en helpen hun trauma’s te verwerken. Het overige geld zal ECPAT gebruiken om verdere begeleiding te voorzien en nieuwe slachtoffers op te sporen.

Werking2015.jpg
 

De drie andere gesteunde organisaties zijn allemaal actief in Brugge. We vonden het belangrijk om dit jaar ook iets te doen rond het probleem van stijgende (kinder)armoede in België. Zo zijn we uiteindelijk bij Ûze Plekke terechtgekomen. Deze vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Uniek is dat in deze vzw, de mensen in armoede en niet in armoede als gelijken worden gezien en in groep samenwerken om elkaar te helpen. De belangrijkste activiteiten zijn de tweemaandelijkse vergaderingen waar telkens een bepaald thema wordt besproken. De mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen. Zo leren ze elkaar kennen, vinden ze steun bij elkaar en krijgen ze nieuwe kansen. Naast deze samenkomsten gaan de mensen van Ûze plekke ook actief op zoek naar mensen in armoede. Ze proberen hen uit hun isolement te halen en te steunen. Dankzij de hulp van Summer Taste (3000 euro) is hun jaarbudget aanzienlijk gestegen. Dit geeft hen de ruimte om extra activiteiten te organiseren. Zo werd bijvoorbeeld een interactieve avond georganiseerd rond het opvoeden van kinderen. Met de hulp van acteurs organiseerden ze eerst een soort inspring-theater. Hierbij moesten de mensen tonen hoe ze bepaalde moeilijke situaties op gebied van opvoeding zouden oplossen. Daarna werd dit verder met een opvoedkundige besproken. Ze zijn nu ook bezig met het uitwerken van enkele avonden rond gezond en goedkoop koken.

GroepMetChequeBijgesneden.jpg

Als derde organisatie hebben we opnieuw gekozen om Oranje te helpen. Deze vzw zet zich in voor mensen met een beperking en levert talloze diensten op maat. Dit jaar hebben we twee van hun projecten gesteund voor een totaal van 2250 euro. We hebben aangepast computermateriaal gesponsord die het voor mensen met een beperking gemakkelijker moet maken om met een computer werken. Dankzij het extra materiaal zal Oranje ook meer mensen kunnen begeleiden in hun computerlessen.Het tweede deel van de sponsoring voor Oranje werd gebruikt voor de aankoop van speelgoed en bedlinnen voor de kinderweken en weekends die Oranje organiseert in De Haan. Alle kinderen met een beperking zijn er welkom. De jongeren zijn onder leeftijdsgenoten en worden professioneel begeleid. Tijdens hun verblijf bij Oranje, krijgen de ouders de kans om er ook even tussenuit te zijn. Doordat de vakanties steeds populairder worden en het beperkt speelgoed en lakens echt wel versleten waren, was er een dringende nood om ze te vervangen.

GroepVakantiehuis_Bijgesneden.jpg

Als laatste organisatie hebben we dit jaar vzw Het Vlot gesteund. Dit is een leefgroep die ruimte heeft voor 12 jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen. Hun doel is om deze jongeren te stimuleren om zich te ontplooien binnen de diverse ontwikkelingsdomeinen. Ze proberen hen te ondersteunen zodat ze op een verantwoorde manier kunnen functioneren binnen de maatschappij. Met de 1250 euro ontvangen van Summer Taste werden fietsen met bijhorend materiaal gekocht. De fietsen zullen de jongeren de kans geven om zelfstandig naar school te gaan. Met het materiaal zal er een fietsatelier gestart worden waar de jongeren aan hun fiets leren werken. De jongeren in Het Vlot hebben vaak moeite met het leren omgaan met gevoelens van frustraties en agressie. Door een tekort aan middelen gaan de jongeren vaak over in het vernielen van materiaal. Daarom werd met het geld van Summer Taste ook creatief en recreatief materiaal aangekocht. Met het knutsel- en schildermateriaal hopen ze de kinderen een medium te geven om hun gedrag te bespreken op een non- verbale manier. Het sport- en spelmateriaal zorgt ervoor dat de jongeren de kans krijgen om hun overtollige energie kwijt te raken en hen eens uit te leven.

WP_20160713_19_03_50_Pro.jpgWP_20160713_19_08_46_Pro.jpg

Gesteunde projecten 2014

Tijdens de editie van vorig jaar hebben we 5918 euro ingezameld. Met dit geld hebben we drie goede doelen gesteund.

Eén van gesteunde projecten komt van de Filipijnse organisatie met de naam ECPAT. Deze NGO zet zich in tegen kinderprostitutie, kinder-pornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Met de 2209 euro die ze van ons gekregen hebben, hebben ze een tweedaagse georganiseerd in een specifieke regio waarvan geweten was dat sommige kinderen mogelijks het slachtoffer geweest zijn van misbruik. Gedurende die twee dagen werden 29 kinderen en 8 ouders intensief begeleid. Voor de kinderen werden er aangepaste educatieve spelletjes georganiseerd die hen inzicht moeten geven over de verschillende gevaren. Ook de ouders werden gewezen op de mogelijke risico’s die hun kinderen kunnen tegenkomen. Uiteindelijk is aan het licht gekomen dat maar minstens 8 van de deelnemende kindjes effectief het slachtoffer waren geweest van seksueel misbruik van een 73 jaar oude Amerikaan. Sommige slachtoffers waren slechts 8 jaar oud! ECPAT heeft nu samen met enkele partners officieel klacht kunnen indienen tegen de man. Ze kijken nu of er nog andere slachtoffers zijn en zijn van plan verdere aangepaste begeleiding voorzien te voor de kindjes.

 

 

Daarnaast hebben we de in de PROGRESO gesteund. Deze kleine Filipijnse ngo houdt zich naast de innovatieve landbouwprojecten die we vorig keer gesteund hebben ook bezig met de ondersteuning van gemeenschappen in nood. Lokale inwoners worden vaak verdreven door rijke makelaars die het land willen inpalmen om er toeristische resorts van te maken. De arme inwoners worden letterlijk op straat gezet en wie durft op te komen voor hun rechten wordthardhandig bedreigd of zelf geliquideerd! Na de passage van de verwoestende tyfoon is het probleem enkel maar erger geworden. Sommige gemeenschappen werden volledig verwoest en worden verplicht hun huizen op te bouwen op veiligere plaatsen. De projectontwikkelaars gebruiken dit in hun voordeel en de slachtoffers die vaak nog amper iets hebben, beschikken niet altijd over de capaciteit om er tegen op te treden. Met de ondersteuning van Summer Taste staat PROGRESO die mensen bij. Ze zetten acties op poten, verdedigen hun rechten in de rechtbank en helpen met de heropbouw. Hierbij riskeren ze vaak hun eigen leven. Ze hebben ondertussen al enkele successen geboekt. Zo is er het voorbeeld van de Ati-stam op het toeristisch eiland Boracay en nu ook met de inwoners van het eiland Sicogon.